Voorstellen van Guy Verhofstadt (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003

8 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-446 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering, inzake de gewettigde verdenking en de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter 18/10/1996
S. 1-527 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21bis van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering 21/1/1997
S. 1-597 Wetsvoorstel tot opheffing van titel VI van het Kieswetboek 27/3/1997
S. 1-598 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van de gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, met het oog op de afschaffing van de opkomstplicht 27/3/1997
S. 1-818 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet betreffende het zetelen van bloed- en aanverwanten in eenzelfde gemeenteraad 12/12/1997
S. 1-1203 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 45, §3, 3°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 18/12/1998
S. 1-1229 Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda 12/1/1999
S. 1-1373 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 mei 1965 houdende bepaling van de samenstelling en de werking van de ministeriële kabinetten en betreffende het personeel van de ministeries aangewezen om van het kabinet van de voorzitter of van een lid van de Executieve van een gemeenschap of van een gewest deel uit te maken 19/4/1999

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003