Voorstellen van Filip Anthuenis (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

7 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-535 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 1 en 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, teneinde het Grondwettelijk Hof qua annulatieberoepen en prejudiciŽle vragen bevoegd te maken voor de toetsing aan de artikelen 41 en 162 van de Grondwet inzake de gemeentelijke en provinciale autonomie 29/1/2008
S. 4-727 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving tot nietigverklaring van het huwelijk in het kader van een strafrechtelijke beteugeling van een gedwongen huwelijk of een schijnhuwelijk 5/5/2008
S. 4-853 Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen betreffende studentenarbeid 3/7/2008
S. 4-886 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat de stemplicht betreft 18/7/2008
S. 4-965 Wetsvoorstel tot het verlenen van stemrecht aan jongeren vanaf zestien jaar 15/10/2008
S. 4-1005 Wetsvoorstel tot regeling van het stakingsrecht in de openbare sector 13/11/2008
S. 4-1149 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's 29/1/2009