Voorstellen van Alain Destexhe (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999

36 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-178 Wetsvoorstel tot invoering van een door de rechter opgelegde behandeling zodra de veroordelingsbeslissing voor plegers van seksuele misdrijven definitief is en van mobiel elektronisch toezicht door middel van een enkelband, bij hun invrijheidstelling 10/9/2007
S. 4-368 Voorstel van resolutie betreffende hepatitis 6/11/2007
S. 4-388 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 68 van de ziekenhuiswet, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, teneinde de veiligheid van de goederen en de personen in de ziekenhuizen te verhogen 13/11/2007
S. 4-436 Voorstel van resolutie betreffende de noodtoestand die generaal Musharraf in Pakistan heeft afgekondigd 4/12/2007
S. 4-510 Voorstel van resolutie tot ondersteuning van de oprichting van een internationale onderzoekscommissie voor de moord op de voormalige Pakistaanse eerste minister, mevrouw Benazir Bhutto 11/1/2008
S. 4-679 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China 8/4/2008
S. 4-712 Wetsvoorstel met het oog op het verzekeren van transparantie en het vermijden van belangenconflicten bij het aanwijzen van advocatenkantoren, juristen, fiscale adviseurs en revisoren door ministers, besturen en overheidsbedrijven 22/4/2008
S. 4-753 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren 14/5/2008
S. 4-811 Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid te erkennen voor de Joden-vervolging in BelgiŽ 17/6/2008
S. 4-833 Voorstel van resolutie ter verbetering van de kennis van ons gemeenschappelijk verleden en van de geschiedenis van BelgiŽ 26/6/2008
S. 4-901 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming om de geautomatiseerde stemming op afstand mogelijk te maken 28/8/2008
S. 4-902 Wetsvoorstel betreffende het bezit van gevaarlijk geachte honden 28/8/2008
S. 4-903 Wetsvoorstel betreffende het reglementeren van het gebruik van telecommunicatiemiddelen op de werkplaats 28/8/2008
S. 4-904 Wetsvoorstel tot invoering van bindende normen inzake radon 28/8/2008
S. 4-905 Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor het vergoeden van slachtoffers van een besmetting als gevolg van een bloedtransfusie 28/8/2008
S. 4-906 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1851 betreffende de consulaten en de consulaire rechtsmacht 28/8/2008
S. 4-907 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis in de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek 28/8/2008
S. 4-908 Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de asbestslachtoffers 28/8/2008
S. 4-909 Wetsvoorstel tot reglementering van de laserbehandeling en de lichtpulsbehandeling 28/8/2008
S. 4-910 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek, met het oog op de invoering van het stemmen via internet voor de Belgen die in het buitenland verblijven 28/8/2008
S. 4-1071 Voorstel van resolutie inzake de overleving van kinderen in ontwikkelingslanden 16/12/2008
S. 4-1086 Wetsvoorstel tot wijziging van de Archiefwet van 24 juni 1955 6/1/2009
S. 4-1206 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, met het oog op het uitbreiden van de regeling economische werkloosheid tot de bedienden om de crisis het hoofd te bieden 10/3/2009
S. 4-1207 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 1966 tot vaststelling, wat de particuliere sector betreft, van de gegevens die de afrekening moet bevatten welke bij elke definitieve betaling van het loon aan de werknemers overhandigd wordt, om er de verplichting in op te nemen jaarlijks het totale bedrag mee te delen dat de werkgever aan sociale bijdragen heeft betaald 10/3/2009
S. 4-1208 Wetsvoorstel houdende diverse maatregelen inzake transparantie in bank- en financiŽle zaken 10/3/2009
S. 4-1311 Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende wetten betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven, om de kandidaten vrij toegang te verlenen tot de verkiezingsborden 6/5/2009
S. 4-1312 Voorstel van resolutie om de "papieren" versies van jaarverslagen van instellingen van openbaar nut, autonome overheidsbedrijven, parastatalen, intercommunales en andere openbare besturen te beperken 6/5/2009
S. 4-1373 Voorstel van resolutie betreffende de viering van de Mandela-dag 25/6/2009
S. 4-1416 Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen 24/7/2009
S. 4-1492 Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat een van de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt bekleed door een vrouw 12/11/2009
S. 4-1530 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening, om in elk oproepteam een beherende huisarts en spoedarts op te nemen 7/12/2009
S. 4-1635 Voorstel van resolutie om de invoering van bodyscanners toe te staan 4/2/2010
S. 4-1675 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kiesverrichtingen in Burundi 24/2/2010
S. 4-1683 Voorstel van resolutie tot erkenning van de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat in het Softenon-drama en tot het verkrijgen van schadeloosstelling van de slachtoffers, alsook van een aangepaste medische follow-up voor die slachtoffers 26/2/2010
S. 4-1703 Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen 12/3/2010
S. 4-1791 Voorstel van resolutie teneinde het Internationaal Strafhof te steunen bij de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome (31 mei-11 juni 2010) 6/5/2010

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999