Voorstellen van Alain Destexhe (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999

41 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-204 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering, betreffende de terugbetaling van de uitgaven die niet bij de kosten inbegrepen zijn 9/9/2003
S. 3-205 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming om de geautomatiseerde stemming op afstand mogelijk te maken 9/9/2003
S. 3-206 Wetsvoorstel betreffende het bezit van gevaarlijk geachte honden 9/9/2003
S. 3-207 Wetsvoorstel betreffende het reglementeren van het gebruik van telecommunicatiemiddelen op de werkplaats 9/9/2003
S. 3-208 Wetsvoorstel tot invoering van bindende normen inzake radon 9/9/2003
S. 3-209 Wetsvoorstel betreffende het aanbrengen van tatoeages en piercings 9/9/2003
S. 3-213 Wetsvoorstel tot schadeloosstelling van medische ongevallen zonder medische fout 19/9/2003
S. 3-451 Voorstel van resolutie tot vrijwaring van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en van de neutraliteit van de Staat in het verplicht openbaar onderwijs en in de overheidsdiensten door het dragen van opvallende tekens van godsdienstige overtuiging te verbieden 14/1/2004
S. 3-470 Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor het vergoeden van slachtoffers van een besmetting als gevolg van een bloedtransfusie 22/1/2004
S. 3-580 Voorstel van resolutie betreffende de genocide van 1994 in Rwanda en de moord op Belgische onderdanen, bij de tiende herdenkingsdag van die gebeurtenissen 23/3/2004
S. 3-674 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1851 betreffende de consulaten en de consulaire rechtsmacht 7/5/2004
S. 3-713 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis in de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek 25/5/2004
S. 3-729 Wetsvoorstel houdende instelling van een verplichte nationale registratie van melanomen van de huid 3/6/2004
S. 3-771 Voorstel van resolutie betreffende een wereldwijd verbod op de productie en het gebruik van asbest 22/6/2004
S. 3-774 Wetsvoorstel houdende de organisatie van sociale verkiezingen in de overheidssector 22/6/2004
S. 3-787 Wetsvoorstel tot aanvulling van boek II, titel Iter, van het Strafwetboek teneinde het aanzetten tot of de verheerlijking van terrorisme te beteugelen 28/6/2004
S. 3-788 Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de asbestslachtoffers 28/6/2004
S. 3-853 Voorstel van resolutie over de humanitaire toestand en de schendingen van de rechten van de mens in Darfur 4/10/2004
S. 3-859 Wetsvoorstel betreffende de aanschaf en het bezit van honden door particulieren 12/10/2004
S. 3-870 Voorstel van resolutie betreffende de nucleaire activiteiten van Iran 20/10/2004
S. 3-1026 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 131 en 133 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964 15/2/2005
S. 3-1035 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren 16/2/2005
S. 3-1304 Voorstel van resolutie om Charles Ghankay Taylor, voormalig president van Liberia, onverwijld voor de Bijzondere Rechtbank voor Sierra Leone te brengen 12/7/2005
S. 3-1327 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de genocide op de ArmeniŽrs door het regime van de Jong-Turken tijdens de Eerste Wereldoorlog 25/8/2005
S. 3-1340 Wetsvoorstel tot regeling van het toezicht op films en afgeleide producten en van de toegang tot bioscoopzalen voor minderjarigen 8/9/2005
S. 3-1434 Voorstel van resolutie betreffende de Doha-ronde aan de vooravond van de ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (Hongkong, 13-18 december 2005) 16/11/2005
S. 3-1465 Voorstel van resolutie betreffende de verlening van de waarnemersstatus aan Taiwan tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie 2/12/2005
S. 3-1471 Voorstel van resolutie over de situatie in EthiopiŽ 2/12/2005
S. 3-1490 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het stedenbouwkundig erfgoed van Leopold II en in het bijzonder de serres van Laken als werelderfgoed van de mensheid 21/12/2005
S. 3-1604 Voorstel tot het instellen van een bijzondere commissie belast met het bestuderen van de relatie tussen de nationale politieke overheid, het historisch onderzoek en de verwachtingen van de samenleving inzake geschiedenis en gedachtenis 14/3/2006
S. 3-1609 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de mogelijkheid voor Belgen die in het buitenland verblijven, om hun stemrecht uit te oefenen 9/3/2006
S. 3-1653 Voorstel van resolutie betreffende de studie gemaakt door het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) : "De Belgische overheden en de Jodenvervolging en -deportatie" 31/3/2006
S. 3-1832 Wetsvoorstel tot reglementering van de laserbehandeling en de lichtpulsbehandeling 23/8/2006
S. 3-2003 Voorstel van resolutie houdende protest tegen de terdoodveroordeling van vijf Bulgaarse verpleegsters en ťťn Palestijnse arts in LibiŽ 20/12/2006
S. 3-2013 Voorstel van resolutie betreffende het conflict in Darfoer 10/1/2007
S. 3-2084 Wetsvoorstel tot wijziging van de Archiefwet van 24 juni 1955 28/2/2007
S. 3-2109 Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid te erkennen voor de Jodenvervolging in BelgiŽ 7/3/2007
S. 3-2383 Voorstel van resolutie tot huldiging van de Rechtvaardigen van BelgiŽ 30/3/2007
S. 3-2424 Wetsvoorstel tot invoering van een door de rechter opgelegde behandeling zodra de veroordelingsbeslissing voor plegers van seksuele misdrijven definitief is en van mobiel elektronisch toezicht door middel van een enkelband, bij hun invrijheidstelling 19/4/2007
S. 3-2425 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek, met het oog op de invoering van het stemmen via internet voor de Belgen die in het buitenland verblijven 20/4/2007
S. 3-2464 Voorstel van resolutie tot instelling van een universeel moratorium op de doodstraf 30/4/2007

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999