Voorstellen van Alain Destexhe (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999

22 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-171 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering, betreffende de terugbetaling van de uitgaven die niet bij de kosten inbegrepen zijn 19/11/1999
S. 2-409 Wetsontwerp houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden 13/4/2000
S. 2-410 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming om de geautomatiseerde stemming op afstand mogelijk te maken 20/4/2000
S. 2-434 Voorstel van resolutie over de informatiemaatschappij en de bevordering van de elektronische handel en de elektronische overheid 15/5/2000
S. 2-543 Wetsvoorstel betreffende het bezit van gevaarlijk geachte honden 31/8/2000
S. 2-666 Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen 20/2/2001
S. 2-891 Wetsvoorstel betreffende het reglementeren van het gebruik van telecommunicatiemiddelen op de werkplaats 29/8/2001
S. 2-1000 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 om het gebruik van de informatiemaatschappij te bevorderen 10/1/2002
S. 2-1013 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek teneinde er de niet-ontvankelijkheid van de vordering tot schadevergoeding wegens het feit van geboren te zijn, in op te nemen 16/1/2002
S. 2-1075 Voorstel van resolutie betreffende de nationale hepatitis C-dag 13/3/2002
S. 2-1231 Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor het vergoeden van slachtoffers van een besmetting als gevolg van een bloedtransfusie 5/7/2002
S. 2-1237 Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 8/7/2002
S. 2-1255 Wetsontwerp tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 18/7/2002
S. 2-1256 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht en van artikel 144ter van het Gerechtelijk Wetboek 18/7/2002
S. 2-1267 Voorstel van resolutie over de informatiemaatschappij en de bevordering van de elektronische handel en de elektronische overheid 27/8/2002
S. 2-1286 Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de asbestslachtoffers 20/9/2002
S. 2-1311 Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de vervolging en de deportatie van de joden in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog 16/10/2002
S. 2-1413 Wetsvoorstel tot invoering van bindende normen inzake radon 23/12/2002
S. 2-1462 Wetsvoorstel betreffende het aanbrengen van tatoeages en piercings 7/2/2003
S. 2-1503 Voorstel van resolutie over een programma voor de georganiseerde opsporing van baarmoederhalskanker 26/2/2003
S. 2-1504 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 13 augustus 1990 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en soortgelijke producten 26/2/2003
S. 2-1508 Wetsvoorstel tot vergoeding van de schade in verband met de gezondheidszorg 27/2/2003

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999