Voorstellen van Alain Destexhe (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003

10 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-161 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet, om de verdragen van de Europese Unie bij referendum te laten bekrachtigen 17/11/1995
S. 1-162 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek ten einde Belgen die in het buitenland verblijven in staat te stellen deel te nemen aan parlementsverkiezingen 17/11/1995
S. 1-220 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het Tibetaanse volk en zijn cultuur 8/1/1996
S. 1-259 Voorstel houdende instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de moord op tien Belgische blauwhelmen en de voorbereiding van de volkenmoord in Ruanda 13/2/1996
S. 1-425 Voorstel van resolutie om de invoer in BelgiŽ en in de Europese Unie van door kinderen vervaardigde goederen te verbieden 1/10/1996
S. 1-782 Wetsvoorstel strekkende om de exploitanten en de klanten van zonnecentra een groter verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen 14/11/1997
S. 1-892 Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond 19/2/1998
S. 1-904 Voorstel van resolutie betreffende de benoeming van Generaal Augusto Pinochet tot senator voor het leven 11/3/1998
S. 1-1091 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek ten einde bij burgerlijke rechtspleging het beginsel van de verhaalbaarheid van de advocatenhonoraria in te voegen in ons rechtsstelsel. 27/8/1998
S. 1-1140 Wetsvoorstel tot invoering van een regeling betreffende de levensbeschouwelijk georiŽnteerde belasting 6/11/1998

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003