Voorstellen van Jacky Morael (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2010-2014

8 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-235 Voorstel van resolutie over het invoeren van een minimumheffing op de speculatieve valutahandel 15/12/1999
S. 2-296 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciekieswetgeving 14/1/2000
S. 2-574 Voorstel van resolutie betreffende de maatregelen die moeten worden genomen om destabiliserende kapitaalstromen te verminderen en om middelen te genereren ter aanwending van ontwikkelingsprojecten 10/11/2000
S. 2-714 Wetsontwerp tot openbaarmaking van de deelnemingen en de individuele bezoldigingen van de leiders van genoteerde vennootschappen 25/4/2001
S. 2-720 Wetsvoorstel strekkende om een objectief criterium vast te stellen voor de verdeling van het budget ter financiering van de erediensten 18/4/2001
S. 2-1000 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 om het gebruik van de informatiemaatschappij te bevorderen 10/1/2002
S. 2-1160 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar het gebruik van rekeningen door clearing- en financiŽle routingmaatschappijen met het oog op belastingontduikingen of witwasserij 22/5/2002
S. 2-1166 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 192, ß 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen betreffende het vrijstellen van vennootschapsbelasting op de meerwaarden verwezenlijkt op aandelen 24/5/2002

Legislatuur 2010-2014