Voorstellen van Philippe Mahoux (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003

18 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-10 Wetsvoorstel ter uniformisering van de wetgeving inzake gewaarborgd loon en tot afschaffing van de carensdag 27/6/1995
S. 1-127 Wetsvoorstel betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd 17/10/1995
S. 1-323 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het Tibetaanse volk en zijn cultuur 30/4/1996
S. 1-328 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens 8/5/1996
S. 1-350 Voorstel van resolutie betreffende de invoeging van een bepaling over de naleving van de grondrechten van kinderen in de EG-verordening nr. 3281/94 betreffende de tariefpreferenties die aan bepaalde ontwikkelingslanden worden toegekend 6/6/1996
S. 1-628 Herziening van artikel 8 van de Grondwet 13/5/1997
S. 1-629 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 13/5/1997
S. 1-653 Wetsvoorstel houdende toekenning van het actief en het passief kiesrecht bij gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen aan niet-Belgen 2/6/1997
S. 1-736 Voorstel van resolutie betreffende de genocide in 1915 van de in Turkije levende ArmeniŽrs 8/10/1997
S. 1-788 Voorstel van resolutie betreffende de internationale wapenhandel 20/11/1997
S. 1-840 Voorstel van resolutie over Algerije 9/1/1998
S. 1-842 Wetsvoorstel betreffende de etikettering van transgene producten en houdende wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten 14/1/1998
S. 1-844 Voorstel van resolutie betreffende het bloedbad in de Staat Chiapas (Mexico) 15/1/1998
S. 1-960 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 331 octies van het Burgerlijk Wetboek ten einde perken te stellen aan genetisch onderzoek bij overledenen met het oog op het vaststellen van de afstamming 23/4/1998
S. 1-1187 Wetsvoorstel ter verbetering van het sociaal statuut der zelfstandigen 10/12/1998
S. 1-1188 Wetsvoorstel strekkende om beginnende zelfstandigen aan te moedigen en te stimuleren 10/12/1998
S. 1-1189 Wetsvoorstel tot wijziging van de procedures voor het verlenen van vrijstelling van de sociale bijdragen voor zelfstandigen 10/12/1998
S. 1-1219 Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda 7/1/1999

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003