Informatieverslag

De noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news

Aangenomen op 19/11/2021

   Lijst informatieverslagen

Lees het verslag (pdf)


Parlementair dossier  

 • Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 7-110/1 7-110/1 (PDF)
 • Verslag namens de commissie 7-110/2 7-110/2 (PDF)
 • Vaststellingen en aanbevelingen aangenomen door de commissie 7-110/3 7-110/3 (PDF)
 • Hoorzittingen 7-110/4 7-110/4 (PDF)

Commissie Transversale Aangelegenheden  

   Lijst informatieverslagen

De plenaire vergadering van de Senaat heeft op 22 november 2019 beslist een informatieverslag op te stellen inzake de bestrijding van fake news. 

Fake news is valse informatie en zelfs manipulatie van beelden, nieuws en geluid. Het wordt gebruikt om mens en maatschappij te beïnvloeden en te manipuleren. Zodoende wordt de democratie gedestabiliseerd en het vertrouwen in de rechtsstaat ondermijnd. Hierin schuilen dan weer grote gevaren voor radicalisering, polarisering en beïnvloeding door buitenlandse overheden of extremistische groeperingen. 

De Senaat is de uitgelezen plaats om dit grondig te onderzoeken, gelet op het grote gevaar die dat nefast fenomeen met zich meebrengt voor het welzijn van de samenleving en de goede werking van de democratische rechtstaat. Het betreft een transversale aangelegenheid waarbij het zwaartepunt bij de Gemeenschappen ligt, met name bij de journalistiek, de rol van de media en het onderwijs.

Het informatieverslag heeft enerzijds tot doel de verschillende gevaren en aandachtspunten waar onze veiligheidsdiensten en de respectieve overheden op moeten focussen op te lijsten en anderzijds, oplossingsgerichte aanbevelingen te formuleren om te komen tot een doeltreffend beleid.

Dit informatieverslag werd tijdens de plenaire zitting van 19 november 2021 goedgekeurd.


Hoorzittingen

22 juni 2020

10 juli 2020

5 oktober 2020

 • De heer Pol Deltour, nationaal secretaris van de Vlaamse Vereniging van journalisten (VVJ) en de Algemene Vereniging van beroepsjournalisten in België (AVBB) [ p. 66 ]
 • De heer Pieter Knapen, secretaris-generaal en ombudsman van de Raad voor de journalistiek (RvJ) [ p. 72 ]
 • Mevrouw Muriel Hanot, secretaris-generaal bij de Conseil de déontologie journalistique [ p. 77 ]
 • Mevrouw Martine Simonis, secretaris-generaal van de Association des journalistes professionnels (AJP) en nationaal secretaris van de Association générale des journalistes professionnels de Belgique (ADJPB) [ p. 84 ]
 • De heer Grégoire Ryckmans, medewerker aan het project Faky, RTBF [ p. 88 ]

9 november 2020

27 november 2020

 • Prof. Dr. Ben O'Loughlin, hoogleraar internationale betrekkingen, Department of Politics and International Relations, Royal Holloway, University of London [ p. 128 ]
 • Dr. Sofia Collignon, docent politieke communicatie, Department of Politics and International Relations, Royal Holloway, University of London [ p. 133 ]
 • De heer Peter Lanssens, directeur Analyse, Staatsveiligheid (VSSE) [ p. 138 ]

18 januari 2021

1 februari 2021

22 februari 2021

Suggesties?

Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen en voorstellen kenbaar maken aan de commissieleden via het e-mailadres comtrans@senate.be