Informatieverslag

De noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news

In behandeling sinds 22/11/2019

   Lijst informatieverslagen


Parlementair dossier  

  • Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 7-110/1 7-110/1 (PDF)

Commissie Transversale Aangelegenheden  

   Lijst informatieverslagen

De plenaire vergadering van de Senaat heeft op 22 november 2019 beslist een informatieverslag op te stellen inzake de bestrijding van fake news.

Fake news is valse informatie en zelfs manipulatie van beelden, nieuws en geluid. Het wordt gebruikt om mens en maatschappij te be´nvloeden en te manipuleren. Zodoende wordt de democratie gedestabiliseerd en het vertrouwen in de rechtsstaat ondermijnd. Hierin schuilen dan weer grote gevaren voor radicalisering, polarisering en be´nvloeding door buitenlandse overheden of extremistische groeperingen.

Dit informatieverslag kan de verschillende aandachtspunten voor de veiligheidsdiensten en respectieve overheden benoemen en vooral aanbevelingen formuleren met het oog op een doeltreffende beleidsvisie.

De Senaat is de uitgelezen plaats om dit grondig te onderzoeken, gelet op het grote gevaar die dat nefast fenomeen met zich meebrengt voor het welzijn van de samenleving en de goede werking van de democratische rechtstaat. Het betreft een transversale aangelegenheid waarbij het zwaartepunt bij de Gemeenschappen ligt, met name bij de journalistiek, de rol van de media en het onderwijs.


Suggesties?

Ge´nteresseerden kunnen hun opmerkingen en voorstellen kenbaar maken aan de commissieleden via het e-mailadres comtrans@senate.be