Nieuwe documenten

Het volgende overzicht toont de toevoegingen en wijzigingen wat betreft de documenten in onze databanken sinds maandag 20 mei 2019.
De gegevens die in de loop van de dag worden ingevoerd in de databanken, zijn 's anderendaags beschikbaar op de website. Voor documenten is het mogelijk dat het een verbeterde versie betreft. Via de link kan u de meest recente versie consulteren.

Wijzigingen sinds        

Handelingen van de plenaire vergaderinggewijzigd
6-48 Handelingen van 26/4/2019 (Voormiddag) 12/6/2019
 
Wetgevingsstukkengewijzigd
6-484/1 Gedachtewisseling met de heer Andreas Norlén, voorzitter van de Zweedse Riksdag. (Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden) 5/2/2019 12/6/2019
6-526/2 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Tekst aangenomen door de commissie) 23/4/2019 12/6/2019
6-499/1 LX COSAC - Wenen - 18-20 november 2018 (Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden) 20/11/2018 12/6/2019
6-526/4 Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Tekst aangenomen in plenaire vergadering) 26/4/2019 12/6/2019
6-526/3 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag) 26/4/2019 12/6/2019
6-526/1 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Verslag namens de commissie) 23/4/2019 11/6/2019
6-525/1 Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa
Vergadering van de Vaste Commissie
Parijs, 1 maart 2019 (Verslag namens de Belgische delegatie)
1/3/2019 11/6/2019
6-520/2 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Amendementen) 23/4/2019 4/6/2019
6-465/4 Informatieverslag betreffende het recht van antwoord op het internet (Hoorzittingen) 15/3/2019 4/6/2019
6-514/3 Voorstel van verklaring tot herziening van diverse bepalingen van de Grondwet (Amendementen) 23/4/2019 4/6/2019
6-502/2 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Amendementen) 23/4/2019 4/6/2019