Dossierfiche K. 54-1875

Ontwerp van programmawet
Regering Ch. Michel I  

kosten voor gezondheidszorg
geldboete
bestuursmaatregel
sociaal recht
programmawet
ziekteverzekering
invaliditeitsverzekering
sociale begroting
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
sociale zekerheid
zelfstandig beroep
gezondheidsverzorging
begrotingscontrole
budgettair evenwicht
zwartwerk
migrerende werknemer
niet in loondienst verrichte arbeid
werknemer in loondienst
incidenteel werk
maatschappelijke positie
arbeidsongeschiktheid
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
beroepsgeheim
administratieve rechtspraak
Rekenhof (BelgiŽ)
sociale economie
verzekeringsuitkering
erfenis
bank
verblijfsrecht
belasting van natuurlijke personen
arbeidsrecht
strafrecht
inning der belastingen
sociale bijdrage
vreemdelingenrecht
sociale uitkering
minimumbestaansinkomen
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
burgerlijk recht
elektronische handel
ondernemer
rechtszekerheidsbeginsel
arbeidsbezoldiging
belastbaar inkomen
belasting op inkomsten uit kapitaal
BTW
inkomstenbelasting
arbeidsinspectie
sociale dumping
antidumpingwetgeving
fraude
kansspel
dubbel beroep
dienstverrichting
belastinggrondslag
belastingaftrek
belastingontheffing
fiscaal recht
internet
bescherming van de consument
speelautomaat
belastingfraude
roerend eigendom
belastingplichtige
levering
kleinbedrijf
kleine en middelgrote onderneming
groep ondernemingen
vrijstelling van belasting
nationale uitvoeringsmaatregel
administratieve samenwerking
intra-EU-handel
administratieve formaliteit
liquidatie van een onderneming
belastingvlucht
agentschap in het buitenland
vennootschapsbelasting
betalingstermijn
uitwisseling van informatie
dubbele belasting
grensoverschrijdende gegevensstroom
fiscale controle
informatiesysteem
Europese fiscale samenwerking
facturering
informatiedienstverlening
kapitaaloverdracht
OESO
openbaarheid van het bestuur
transferkosten
belastingadministratie
belastingaangifte
eerbiediging van het privť-leven
gegevensbescherming
wederzijdse bijstand
binnenlandse markt
balans
gereglementeerde markt
onderneming in moeilijkheden
winst
handelsonderneming
onderzoek en ontwikkeling
geconsolideerde rekening
statistiek
multinationale onderneming
burgerlijke rechtspraak
commerciŽle rechtspraak
registratierecht
vertrouwelijkheid
document
elektronisch document
officieel document
financiŽle transactie
ondernemingsbeleid
vennootschapsrecht
gegevensbank
rechtsvordering
burgerlijke rechtsvordering
strafrechtspraak
rechtsmiddel
elektronische overheid
judiciŽle rechtspraak
beslag op bezittingen
verjaring van de vordering
gerechtskosten
administratieve procedure
schuldvordering
rechtsbijstand
overdrachtsbelasting
publiek eigendom
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
regionale financiŽn
gerechtsdeurwaarder
gerechtelijke vervolging
schuld
belasting
bevolkingsregister
financiŽle solvabiliteit
faillissement
betrekking tussen overheid en burger
magistraat
verzamelen van gegevens
registratie van maatschappij
persoonlijke gegevens
Kruispuntbank van Ondernemingen
Rijksregister van de natuurlijke personen
overheidsadministratie
centrale bank
toepassing van informatica
opslag van documenten
hypotheek
alimentatieplicht
handelsrecht
tabak
tabaksindustrie
accijns
gasolie
terrorisme
motorbrandstof
benzine
prijsindexering
judiciŽle hervorming
kredietinstelling
witwassen van geld
gerechtelijk onderzoek
notaris
Cel voor financiŽle informatieverwerking
ondernemingsgeest
tenuitvoerlegging van het vonnis
cloudcomputing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-1875/1 Wetsontwerp 2/6/2016
K. 54-1875/2 Amendementen ingediend in de commissie 15/6/2016
K. 54-1875/3 Amendement ingediend in de commissie 21/6/2016
K. 54-1875/4 Amendementen ingediend in de commissie 22/6/2016
K. 54-1875/6 Verslag namens de commissie 28/6/2016
K. 54-1875/7 Verslag namens de commissie 28/6/2016
K. 54-1875/8 Verslag namens de commissie 28/6/2016
K. 54-1875/9 Verslag namens de commissie 28/6/2016
K. 54-1875/10 Tekst aangenomen door de commissies 28/6/2016
K. 54-1875/11 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 30/6/2016
K. 54-1875/12 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/6/2016
K. 54-1875/5 Corrigendum 25/7/2016
                                      
Chronologie
  Monocameraal Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
2/6/2016   Indiening Doc. K. 54-1875/1
9/6/2016   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 114, p. 81-82
23/6/2016   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 116, p. 88
28/6/2016   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 54-1875/10
30/6/2016   Bespreking
Integraal verslag nr. 118, p. 87-111 + p. 136-153
30/6/2016   Stemming over het geheel: ne varietur (+77/-37/o11)
Integraal verslag nr. 118, p. 453-154
Doc. K. 54-1875/12
30/6/2016   Aanneming zonder amendering
1/7/2016   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/7/2016   Bekrachtiging en afkondiging
4/7/2016   Bekendmaking (40970-40999)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 30/6/2016
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/7/2016 4/7/2016 , blz 40970-40999