Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2756

van Richard Miller (MR) d.d. 14 juli 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Bevolkingsregisters - Gebruik - Toegang voor een schepen - Modaliteiten - Voorwaarden voor het gebruik van de gegevens

doorgeven van informatie
bevolkingsregister
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit

Chronologie

14/7/2011 Verzending vraag
21/11/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-2756 d.d. 14 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

De toegang tot de bevolkingsregisters en het gebruik ervan is een bijzonder gevoelig onderwerp, dat al vaak werd aangekaart.

Ik heb vragen bij het gebruik ervan, bijvoorbeeld door een schepen die een cultureel uitwisselingsproject wil organiseren met een land waarvan vele onderdanen in zijn gemeente wonen.

Hoe kunnen de bevolkingsregisters of de vreemdelingenregisters worden gebruikt? Welke regels zijn van toepassing als een schepen de gegevens wil raadplegen? Wat zijn de gebruiksvoorwaarden voor deze gegevens?

Antwoord ontvangen op 21 november 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1. Toepasselijke reglementering

2. Wat zijn interne doeleinden voor de gemeentelijke overheden?

3. Nota van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Op vraag van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten in november 2010 stelt de Voorzitter van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op basis van voornoemd artikel 5 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 en van voormeld koninklijk besluit van 3 april 1984:

“Uit deze bepalingen volgt dat het opsturen van felicitaties naar inwoners van de gemeente naar aanleiding van hun huwelijksjubileum wel mag, maar dit moet een initiatief van het gemeentebestuur zijn. In de praktijk mag een bepaalde schepen die felicitaties zelf opsturen, maar uit het schrijven moet duidelijk blijken dat dit afkomstig is van de gemeente en geen privé initiatief vormt, dat als een vorm van (politieke) promotie zou kunnen worden beschouwd.

Wij moedigen de gemeentebesturen aan om dergelijke activiteiten van verzending van felicitaties door vaste procedures te omkaderen, zodat elke schepen exact weet wat mag en niet mag.”

4. Conclusies: