Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 3-3340

van Francis Detraux (Onafhankelijke) d.d. 21 september 2005

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie

Rechtbank- Interne post.

openbaar gebouw
gerechtelijke achterstand
rechtsvordering
gerechtelijke achterstand
openbaar gebouw
rechtsvordering
gerechtelijke achterstand
openbaar gebouw
rechtsvordering

Chronologie

21/9/2005 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/10/2005 )
13/10/2005 Voorlopig antwoord
25/10/2005 Publicatie met voorlopig antwoord
9/1/2006 Antwoord
17/1/2006 Publicatie antwoord
30/3/2007 Aanvullend antwoord
3/4/2007 Publicatie antwoord

Vraag nr. 3-3340 d.d. 21 september 2005 : (Vraag gesteld in het Frans)

Tijdens de zitting van 7 september 2005 van de 55ste kamer van de correctionele rechtbank van Brussel, zei de magistraat die het Openbaar Ministerie vertegenwoordigt, dat hij nog altijd niet in het bezit was van de conclusies van een advocaat, die op 1 september verstuurd werden, omdat het gemiddeld twee maanden duurt om de post van de ene dienst in de rechtbank naar de andere te zenden.

Door die vertraging werd de zaak naar een latere datum verplaatst, zodat de magistraat kennis kon nemen van de conclusies.

Die ernstige tekortkoming maakt het gerecht niet alleen ongeloofwaardig en belachelijk, maar draagt ook bij tot de vergroting van de gerechtelijke achterstand. Het is energie- en tijdverlies voor alle partijen.

Kan de vice-eerste minister het bestaan van zo'n termijn bevestigen of ontkrachten? Welke maatregelen zal ze eventueel nemen om dit probleem op te lossen?

Voorlopig antwoord ontvangen op 13 oktober 2005 :

Tekst nog niet beschikbaar.

Antwoord ontvangen op 9 januari 2006 :

De rechterlijke autoriteiten, hierover om inlichtingen gevraagd, laten mij weten dat het gerapporteerde voorval slecht werd ge´nterpreteerd en uit zijn context werd gehaald.

Bij de zitting van 7 september heeft een advocaat verklaard, dat hij in het begin van de maand zijn besluiten per fax had verstuurd naar het kantoor van de procureur des Konings. Op deze zending waren geen referenties vermeld.

Aangezien hij verbaasd was dat de ter zitting zetelde parketmagistraat de zending niet ontvangen had, kreeg hij als uitleg dat de zending, enige dagen voor de vastgelegde terechtzitting, gestuurd naar een parket van de grootte van Brussel bij voorkeur nadere gegevens moest inhouden ter herkenning van de zaak : de datum en de kamer waar de zaak wordt vastgelegd, het notitienummer van het dossier en de naam van de magistraat die ermee belast wordt.

De verschillende diensten van het parket van de procureur des Konings te Brussel worden nu verdeeld onder 5 sites, wat de afhandeling van post zonder vermeldingen bemoeilijkt.

Er zijn echter geen 2 maanden nodig om een brief met herkenbare referenties naar zijn bestemmeling te sturen.

Bovendien zullen in de loop van het jaar 2006 alle diensten van het parket van de procureur des Konings te Brussel in ÚÚn gebouw bijÚÚngebracht worden, Vierarmenstraat, 2-4, wat de overhandigingtermijn van een brief naar zijn bestemmeling zou moeten inkorten.

Aanvullend antwoord ontvangen op 30 maart 2007 :

Rechtzetting

In het antwoord dat ik op 9 januari 2006 heb gegeven op de schriftelijke vraag is er tot mijn grote spijt een onjuistheid geslopen. Daarop terecht geattendeerd door de stafhouder van de Franse Orde van advocaten bij de Balie te Brussel, heb ik de bevoegde gerechtelijke autoriteiten hieromtrent bevraagd.

Uit het rapport blijkt dat, ingevolge een initiŰle vergissing bij de procureur des Konings, mij inderdaad onjuiste informatie werd meegedeeld, meer bepaald wat betreft mijn antwoord dat de desbetreffende zending geen referenties vermeldde. De zending van de advocaat bleek wel degelijk de referenties te bevatten.

Er werd via de geŰigende kanalen aan de procureur des Konings gevraagd dat in de toekomst de nodige omzichtigheid aan de dag zou worden gelegd bij meedelen van informatie naar de uitvoerende macht, teneinde gelijkaardige misverstanden te vermijden.