S. 1-507 Dossierfiche K. 49-122

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, strekkende tot verplichte inschrijving in de bevolkingsregisters van de personen die in BelgiŽ geen verblijfplaats hebben
Pierrette Cahay-Andrť  

Rijksregister van de natuurlijke personen
identiteitsbewijs
verblijfplaats
bevolkingsregister
dakloze
OCMW

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-122/1 Wetsvoorstel 13/10/1995
K. 49-122/2 Amendementen 7/5/1996
K. 49-122/3 Amendement 26/6/1996
K. 49-122/4 Amendementen 7/11/1996
K. 49-122/5 Amendementen 13/11/1996
K. 49-122/6 Verslag namens de commissie 11/12/1996
K. 49-122/7 Tekst aangenomen door de commissie 11/12/1996
K. 49-122/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/12/1996
1-507/1 1-507/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/12/1996
1-507/2 1-507/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 21/1/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
13/10/1995   Indiening voorstel Doc. K. 49-122/1
11/12/1996   Tekst aangenomen in Commissie Doc. K. 49-122/7
18/12/1996   Bespreking
19/12/1996   Tekst aangenomen in plenaire vergadering Doc. K. 49-122/8
19/12/1996   Stemming over het geheel: ne varietur
19/12/1996   Aanneming zonder amendering
20/12/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/1/1997   Verstrijken termijn: Evocatietermijn
21/1/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
24/1/1997   Bekrachtiging en afkondiging
6/3/1997   Bekendmaking (4820-4821)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 18/12/1996, 19/12/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 6/1/1997 15 20/1/1997
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 6/1/1997 0 20/1/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/1/1997 6/3/1997 , blz 4820-4821

Kruispuntbank van de wetgeving