COSAC, 14-16 mei 2023

Van zondag 14 tot en met dinsdag 16 mei 2023 vond de plenaire vergadering van de COSAC plaats onder het voorzitterschap van het Zweedse Parlement. De COSAC brengt leden van de commissies voor de Europese Aangelegenheden van alle nationale parlementen van de Europese Unie, leden van het Europees Parlement en leden van de nationale parlementen van de kandidaat-lidstaten samen. Tijdens de vergadering worden belangrijke thema’s voor de Europese Unie besproken.

De vergadering wordt georganiseerd door het parlement van de lidstaat die op dat ogenblik het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleedt. Van 1 januari tot en met 30 juni 2023 is dat Zweden.

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven, covoorzitter van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden, en de heer Mark Demesmaeker, lid van het adviescomité, namen actief deel aan de vergadering. De deelnemers bespraken volgende onderwerpen:

Op het einde van de vergadering namen de deelnemers een bijdrage en conclusies aan.

Alle documenten van de vergadering zijn beschikbaar op de website van de parlementaire dimensie van het Zweedse voorzitterschap.

COSAC, 14-16 mei 2023
COSAC, 14-16 mei 2023
COSAC, 14-16 mei 2023
COSAC, 14-16 mei 2023
COSAC, 14-16 mei 2023
COSAC, 14-16 mei 2023
COSAC, 14-16 mei 2023

Copyright : Melker Dahlstrand/The Swedish Parliament