Debriefing van de buitengewone Europese Raad van 9 en 10 februari 2023 en briefing van de Europese Raad van 23 en 24 maart 2023

20/03/2023

Op 20 maart 2023 kwam de eerste minister, de heer Alexander De Croo, de resultaten van de buitengewone Europese Raad van 9 en 10 februari 2023 en de agenda van de Europese Raad van 23 en 24 maart 2023 toelichten. De premier besprak de thema’s die aan bod kwamen: Oekraïne, de economische situatie (waaronder concurrentievermogen en de interne markt), energie en migratie. De leden van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden stelden vragen over het Belgische standpunt over deze thema’s en gaven ook een aantal opmerkingen en aanbevelingen mee aan de premier.

Tijdens de gedachtewisseling met de eerste minister, hadden de leden van het Federaal Adviescomité onder meer aandacht voor de volgende onderwerpen:

De vergadering kan worden herbekeken op het YouTube kanaal van het adviescomité.

COSAC, 14 januari 2022

Copyright : European Council