Fake news, manipulatie en desinformatie: hoe bestrijden en ons ertegen beschermen ?

Fake news, manipulatie en desinformatie: hoe bestrijden en ons ertegen beschermen ?

25 november 2022, van 9u30 tot 14u00 – Discussieforum in de Senaat

De voorbije jaren nam het internetgebruik, en meer specifiek het gebruik van sociale media, een ongeziene vlucht. Via sociale media komen mensen veel meer met elkaar in contact.
Ze wisselen informatie en meningen uit, waardoor sociale media bijdragen tot een verdere
democratisering van onze samenleving, waarbij bestaande machtsstructuren worden
opengebroken.

Maar er is ook een keerzijde. Fake news, valse informatie en zelfs manipulatie van beelden,
nieuws en geluid worden een instrument dat doelbewust wordt gebruikt om mens en
samenleving te beïnvloeden en te manipuleren.

Verschijnselen als desinformatie en deepfakes zijn steeds nadrukkelijker aanwezig in de
media, maar ook in de politiek, en dat op nationaal en internationaal niveau. Hierin schuilen
grote gevaren van radicalisering, polarisering en beïnvloeding door zowel buitenlandse
overheden als extremistische groeperingen die een gevaar vormen voor onze samenleving.

Hoe kan men deze strategieën van desinformatie en fake news in deze context tegengaan? Welke manoeuvreerruimte hebben de politieke overheden, zowel op het nationale als het Europese niveau, met name in het licht van de Digital Services Act en de Digital Markets Act ? Welk preventie- en voorlichtingsbeleid kan men op het terrein voeren?

Verschillende sprekers, journalisten en experten zullen aanwezig zijn om deze vragen te bespreken met de deelnemers.

Het discussieforum zal plaatsvinden in de Senaat op 25 november 2022 van 9u30 tot 14u00.

13u00 - 14u00 : lunch en netwerkmoment

Ingang: Leuvenseweg 7 – 1000 Brussel
Gratis deelname

Voor alle vragen: 20221125@senate.be

 

Programma

Moderator : Rik Van Cauwelaert – columnist De Tijd

        9.30

Welkomstwoord door Stephanie D’Hose, voorzitster van de Senaat

        9.35

Voorstelling van de vaststellingen en aanbevelingen van het informatieverslag “De noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news” door Tom Ongena, senator

        9.50

Panel 1 : Hoe fake news bestrijden? De rol van traditionele en sociale media

Sprekers :

  • Johanne Montay, hoofd van de redactie Wetenschap - Gezondheid - Innovatie (RTBF) en Grégoire Ryckmans, journalist verantwoordelijk voor de “factchecking” rubriek Faky (RTBF) : “Het bestrijden van desinformatie, een multifactoriŽle benadering”
  • Tim Pauwels, coördinator op de Binnenlandredactie (vrt)
  • Jeremy Zeegers, manager overheidsbeleid België en Luxemburg van Meta : “De balans van Meta in de strijd tegen desinformatie op sociale netwerken”

        11.10

Panel 2: Hoe de burger sensibiliseren en beschermen tegen fake news?

Sprekers :

  • Pascal Pétry, adjunct-administrateur-generaal  van de Veiligheid van de Staat : “Fake news, intelligencetool?” 
  • Peter Van Aelst, professor politieke communicatie : “De strijd tegen desinformatie: wat werkt?” (Universiteit Antwerpen)
  • Patrick Verniers, directeur van de Conseil supérieur de l’éducation aux médias – Ministerie van de Franse gemeenschap : “Desinformatie voorkomen door mediawijsheid”

        12.20

Tussenkomsten van de rapporteurs en van de politieke fracties

        13.00

Lunch en netwerkmoment

        14.00

Einde van het evenement