De Europese Raad van 23-24 juni 2022

18/07/2022

Op 21 juni 2022 was de eerste minister, de heer Alexander De Croo, de agenda van de Europese Raad van 23 en 24 juni 2022 komen toelichten. De premier besprak de thema’s die tijdens de Raad aan bod zouden komen: Oekraïne, het uitbreidingsproces van de EU en de NAVO, een ontmoeting met de Westelijke Balkan, economie en de follow-up van de Conferentie over de toekomst van Europa. Na de Europese Raad stond op 24 juni 2022 ook een Eurozonetop gepland. De leden van het Federaal Adviescomité voor Europese Zaken stelden vragen over het Belgische standpunt over deze thema’s en gaven ook een aantal opmerkingen en aanbevelingen mee aan de premier.

Tijdens de vergadering van 18 juli 2022 van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden heeft de eerste minister de resultaten van de informele Europese Raad becommentarieerd. Hij ging dieper in op het toekennen van het kandidaat-lidmaatschap aan Oekraïne en Moldavië en de voorwaarden die hiertegenover staan; de kans dat de toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië eindelijk zullen kunnen worden opgestart; de Europese politieke gemeenschap met landen die de EU omringen; en de maatregelen om de energiecrisis aan te pakken.

Tijdens de gedachtewisseling met de eerste minister, hadden de leden van het Federaal Adviescomité onder meer aandacht voor de volgende onderwerpen:

De conclusies van de Europese Raad kunnen hier nagelezen worden.

De vergadering kan worden herbekeken op het YouTube kanaal van het adviescomité.

De Europese Raad van 23-24 juni 2022
Copyright : European Council