Het verslag van de Europese Commissie over de rechtsstaat 2021

13/12/2021

Op maandag 13 december 2021 hebben de leden van het Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden een gedachtewisseling gehad met de heer Didier Reynders, Eurocommissaris voor de Justitie, over het tweede verslag van de Europese Commissie over de rechtsstaat.

De heer Reynders benadrukte dat de eerbiediging van de rechtsstaat essentieel is en dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is van zowel de Europese instellingen als van de lidstaten zelf, in het bijzonder van de nationale parlementen. Het doel van het verslag is om een duidelijk beeld van de toestand te krijgen en om eventuele problemen tijdig op te sporen en te voorkomen. Vier belangrijke gebieden werden onderzocht: de onafhankelijkheid, kwaliteit en efficiëntie van de nationale justitiële stelsels; het kader voor corruptiebestrijding; pluriformiteit en vrijheid van de media, en andere institutionele controlemechanismen.

Aan elke lidstaat wordt ook een specifiek landenrapport gewijd. Voor België werd onder meer de aandacht gevestigd op de volgende punten: de noodzaak van een versterking van de digitalisering en van een voldoende financiering van de justitie, lacunes inzake de strijd tegen corruptie, de veiligheid van journalisten, een voldoende financiering van de Raad van State.

Wat tenslotte het proces zelf betreft, kondigde de heer Reynders aan dat het volgende verslag specifieke aanbevelingen voor elke lidstaat zal bevatten om de rechtsstaat te versterken.

Tijdens de gedachtewisseling hebben de leden van het adviescomité de volgende punten aangesproken:

Meer informatie over het onderwerp: De Europese Commissie heeft vandaag het tweede EU-brede verslag over de rechtsstaat gepubliceerd (europa.eu)

De vergadering kan worden herbekeken op de website van de Kamer.

Het verslag van de Europese Commissie over de rechtsstaat 2021
Copyright : Inge Verhelst