Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie buigt zich verder over leefmilieu, energie en klimaat

29/11/2021

De parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 organiseerde op 19 november 2021 een eerste hoorzitting over de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten inzake leefmilieu, energie en klimaatgezondheidszorg. Op maandag 29 november 2021 werd een tweede hoorzitting hierover georganiseerd.

De gemengde commissie nodigde enkele experten uit om hun visie te geven over deze problematiek. De experten zijn afkomstig uit de overheidsadministraties, zijn werkzaam op het terrein of zijn actief in het maatschappelijke middenveld.

De volgende personen namen het woord tijdens de hoorzitting van 29 november 2021:

Elk vanuit hun positie en achtergrond gaven zij hun visie op de mogelijkheden en de moeilijkheden die men ondervindt in de huidige bevoegdheidsverdeling op het punt van leefmilieu, energie en klimaat, zoals deze vandaag bestaat ingevolge de opeenvolgende staatshervormingen. De experten deden ook voorstellen voor een meer efficiënt beleid ter zake in de toekomst.

Vervolgens gingen zij in dialoog met de leden van de gemengde commissie en antwoordden op hun vragen en opmerkingen.

De opname van de vergadering is terug te vinden op het YouTube kanaal van de commissie in de originele taal, in het Nederlands en in het Frans.

Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie buigt zich verder over leefmilieu, energie en klimaat
Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie buigt zich verder over leefmilieu, energie en klimaat

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat