Europese dag van de advocatuur in de Senaat

27/10/2021

Ter gelegenheid van de Europese dag van de advocatuur, organiseerden de Orde van Vlaamse Balies, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone en de Orde van Advocaten bij het Hof van Cassatie van België op 27 oktober 2021 een studiedag.

In 2014 lanceerde de CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe) het idee om een jaarlijks Europees evenement te coördineren rond een thema dat de beginselen van de rechtstaat en de rol van de advocaat daarin centraal stelt. De Europese Dag van de Advocatuur belicht de essentiële bijdrage van de advocaat aan het rechtssysteem. Het centrale thema in 2021 is de onafhankelijkheid van de advocaat.

De onafhankelijkheid van de advocaat en de balies is essentieel om burgers naar behoren te kunnen verdedigen en machtsmisbruik te voorkomen. Meer nog: de onafhankelijkheid van de advocaat schraagt de vertrouwensband met de cliënt en stelt advocaten in staat om desnoods ook acties te voeren tegen de Staat, om het voorbestaan van de rechtstaat te garanderen.

Dit jaar wordt ook de oprichting van twee overkoepelende Ordes 20 jaar geleden, op de voorgrond geplaatst. In de wet van 4 juli 2001 werden de Orde van Vlaamse Balies en l’Ordre des barreaux francophones et germanophone in het leven geroepen. De Ordes hebben heel wat gerealiseerd: ze hebben de beroepsregels een nieuwe codificatie gegeven en deze aangepast aan de maatschappelijke ontwikkelingen, ze ontwikkelden IT-hulpmiddelen, ze verdedigden het beroep van advocaat en kregen daardoor een belangrijkere plaats in het publieke debat. In die 20 jaar tijd hebben de Ordes elkaar beter leren kennen en werken ze samen om te zorgen voor een goede handhaving van de rechtstaat met de advocaat als spilfiguur.

Meer informatie is terug te vinden in de brochure van de organisatie.

Fotoreportage

Europese dag van de advocatuur in de Senaat
Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat