Voorstelling in commissie van een rapport over mensenrechten in tijden van pandemie

9/11/2020

Op maandag 9 november 2020 werd in het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen een rapport besproken van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Mevrouw Petra Stienen, lid van de Nederlandse delegatie bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, stelde dit rapport voor dat dieper inging op het waarborgen van de mensenrechten in tijden van crisis en pandemie. Bijzondere aandacht ging naar de genderdimensie, gelijkheid en non-discriminatie.

Het adviescomite besliste bij afloop om dieper in te gaan op deze problematiek tijdens een extra hoorzitting in de komende weken.

De vergadering is te herbekijken op het YouTube kanaal van het adviescomité.

Het rapport is op de website van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa terug te vinden.

Voorstelling in commissie van een rapport over mensenrechten in tijden van pandemie