De Commissie Transversale Aangelegenheden bespreekt verder de problematiek van fake news

9/11/2020

De Commissie voor transversale aangelegenheden heeft op maandag 9 november 2020 een nieuwe hoorzitting georganiseerd rond fake news. Deze gedachtewisseling past in de werkzaamheden rond de opmaak van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news.

Professor Alexandre Bovet, Postdoctoral Researcher, ICTEAM, UCL, en Professor Steve Paulussen, hoofddocent Media en Journalistiek, UA, namen aan deze gedachtewisseling deel.

De vergadering kan worden herbekeken op het YouTube kanaal van de commissie.
Het wetgevend dossier nr. 7-110 is te raadplegen op de website van de Senaat.

De Commissie Transversale Aangelegenheden bespreekt verder de problematiek van fake news
De Commissie Transversale Aangelegenheden bespreekt verder de problematiek van fake news