Regeling van de werkzaamheden in de Senaat ten gevolge van de COVID-19 maatregelen

28/10/2020

In de Senaat zijn op dit ogenblik volgende maatregelen van kracht:

De commissie- en plenaire vergaderingen van de Senaat worden georganiseerd zoals voorzien. De geplande commissievergaderingen worden zo veel mogelijk digitaal georganiseerd. Waar mogelijk, kunnen de vergaderingen live worden gevolgd via de website van de Senaat.

Publiek kan de vergaderingen nog niet bijwonen. Vertegenwoordigers van de pers kunnen fysiek de vergaderingen bijwonen en dienen zich aan te bieden aan het onthaal van de bezoekersingang van de Senaat, Leuvenseweg 7.
Indien het maximum aantal toegelaten personen in de vergaderzaal is bereikt, dienen de vertegenwoordigers van de pers de zaal onmiddellijk te verlaten.

Alle bezoeken, colloquia en evenementen blijven tot nader order uitgesteld.

Voor verdere informatie kan u contact opnemen met de diensten van de Senaat via info@senate.be.