De Commissie voor Institutionele Aangelegenheden bekijkt de aanpak van de COVID 19 pandemie in de andere Europese landen

23/10/2020

Op vrijdag 23 oktober 2020 kwam de Commissie voor Institutionele Aangelegenheden samen in het kader van een onderzoek naar de wijze waarop andere Europese landen de COVID 19-crisis hebben aangepakt.

De heer Piero Fassino, lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en voorzitter van de Commissie Buitenlandse betrekkingen van de Italiaanse Kamer van volksvertegenwoordigers, stelde het rapport “Democratieën geconfronteerd met de COVID-19-pandemie” voor. Dit rapport is te raadplegen op de website van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa.

De heer Christophe Poirel, directeur van het Directoraat Mensenrechten van de Raad van Europa, gaf een stand van zaken over het respect voor de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten bij de aanpak van de COVID-19-crisis door de lidstaten van de Raad van Europa.

Het wetgevend dossier nr. 7-182 is terug te vinden op de website van de Senaat.
De vergadering kan worden bekeken op het YouTube kanaal van de Senaat.

De Commissie voor Institutionele Aangelegenheden bekijkt de aanpak van de COVID 19  pandemie in de andere Europese landen
De Commissie voor Institutionele Aangelegenheden bekijkt de aanpak van de COVID 19  pandemie in de andere Europese landen

Copyright : Belgische Senaat