Plenaire zitting van 15 mei 2020

15/05/2020

Tijdens de plenaire vergadering van 15 mei heeft de Senaat beslist een informatieverslag op te stellen over de samenwerking tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen inzake het interfederale actieplan tegen racisme en discriminatie (zie stuk nr. 7-139/1).

De Senaat heeft ook zijn reglement gewijzigd om stemmingen op afstand mogelijk te maken.

Bij de stemming over de voordracht van twee kandidaat-rechters voor het Grondwettelijk Hof haalde geen van beide kandidaten de vereiste meerderheid. De Senaat zal een nieuwe oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad publiceren.

Plenaire zitting van 15 mei 2020