Begroting van de Senaat voor 2020 goedgekeurd

13/12/2019

Op vrijdag 13 december 2019 kwam de plenaire vergadering van de Senaat voor de laatste keer dit jaar samen. Zoals de traditie het wil, stond de bespreking van de dotatie van de Senaat op de agenda. De uitgaven van het dienstjaar 2018 en de begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2020 werden goedgekeurd.

Op vijf jaar tijd zijn de uitgaven van de Senaat gedaald van 64.997.224 euro in 2014 tot 41.543.860 euro in 2018. Voor 2020 wordt het totaal van de uitgaven begroot op 40.636.563 euro.

Het tweede punt op de agenda betreffende de voordracht van een eerste en tweede kandidaat voor het ambt van Franstalig rechter in het Grondwettelijk Hof, werd uitgesteld naar de plenaire vergadering van 17 januari 2020.

Begroting van de Senaat voor 2020 goedgekeurd
Begroting van de Senaat voor 2020 goedgekeurd
Begroting van de Senaat voor 2020 goedgekeurd