Lezing over Traumapsychologie met Erik De Soir en Magali Huret

Shellshock en oorlogstrauma's. Hoe impacteren psychische letsels de slachtoffers en de maatschappij?

17/05/2019

"De brutaliteit van het gebeuren veroorzaakt een siddering, een verstijving, een verstening bij de getroffene, die hierdoor gedurende een fractie van een seconde in het absolute niets terecht komt, in het onvermogen om te reageren." (E. De Soir, Redders in nood, p. 55)

Majoor Dr. Erik de Soir, Domain Manager Human Factors & Medecine, Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie

Erik De Soir is crisispsycholoog en psychotrauma-therapeut. Hij verricht onderzoekswerk naar de effecten van acute en chronische traumatisering en doceert aan binnenlandse en buitenlandse universiteiten. Hij verleende psychologische opvang en begeleiding aan de getroffenen van verkeersongevallen, collectieve urgenties en oorlogssituaties. Hij treedt vaak op als expert in de media en publiceerde een aantal sterk gewaardeerde boeken voor professionele hulpverleners.

Commandant Magali Huret, diensthoofd van de Dienst Individuele Hulp binnen het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, Militair Hospitaal Koningin Astrid

Magali Huret studeerde psychologie in Louvain-la-Neuve en werkte 3 jaar in de burgersector voordat ze in september 2001 bij Defensie in dienst trad. Sinds oktober 2002 werkt ze in het Centrum voor geestelijke gezondheid en crisispsychologie het Militair Ziekenhuis. In 2003 kon ze deelnemen aan voorbereidende manoeuvres en aan de missie naar Kosovo met de Ardeense Jagers. Tijdens deze missie kreeg ze een beter inzicht in de psychosociale stressoren waaraan de militairen worden blootgesteld. Dank zij haar ervaring in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg van het Militair Hospitaal, kon ze interventies uitvoeren bij grotere civiele rampen (ontploffing in Ghislenghien, busongeluk in Sierre, treinongeluk in Halle-Buizingen, aanslagen in maart 2016...).

Fotoreportage

Lezing over Traumapsychologie met Erik De Soir en Magali Huret
Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat