“Duurzame ontwikkeling: eindelijk in het hart van politiek België?”

24/04/2019

De vraag die de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling heeft gesteld betreft de plaats die duurzame ontwikkeling in België zou moeten innemen, met name: “Eindelijk in het hart van de politiek?”.

De aanwezige deskundigen hebben aangetoond dat de instrumenten en structuren voorhanden zijn en de elf politici die verschillende Belgische partijen vertegenwoordigden, hebben uitgelegd wat duurzame ontwikkeling voor hun partij betekent.

Alle deelnemers zijn ervan overtuigd dat het eenieders verantwoordelijkheid is om te zorgen voor duurzame ontwikkeling voor iedereen, met inbegrip van de komende generaties.

De antwoorden op de zogenaamde “7 W-vragen” (wie, wat, waar, waarom, waartoe, wanneer, welke) hebben een hele waaier van schakeringen aan het licht gebracht.

Fotoreportage

“Duurzame ontwikkeling: eindelijk in het hart van politiek België?”
Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat