Waardigheid en medezeggenschap voor lagere sociale klassen en vrouwen

19/03/2019

"Uit het leed dat we samen gelijkelijk in geduld hebben gedragen zijn namelijk gelijke rechten geboren." Op 22 november 1918 erkent Koning Albert I in zijn troonrede uitdrukkelijk de waardigheid van alle Belgen, zonder onderscheid.

In een levendig betoog voor 200 aanwezigen schetste Professor Sophie De Schaepdrijver op 19 maart 2019 het boeiende verhaal van de verschuivende aanspraken op ‘waardigheid’ en ‘medezeggenschap’ van de lagere sociale klassen en de vrouwen in het België van onmiddellijk na de Eerste wereldoorlog. Ze deed dit aan de hand van het verhaal van het posthume eerbetoon aan de verzetsheldin Gabrielle Petit die in 1916 ter dood werd veroordeeld in het halfrond van de Senaat.

Prof. De Schaepdrijver doceert moderne Europese geschiedenis aan de Pennsylvania State University. Ze is auteur van onder meer De Groote Oorlog - Het Koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog (1997) en het zopas bekroonde Gabrielle Petit. Dood en leven van een Belgische spionne tijdens de Eerste Wereldoorlog (2018).

Fotoreportage

Lezing door Sophie De Schaepdrijver - De emancipatorische kracht van de Groote Oorlog
Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat

Het hele programma staat op www.22nov1918.be.