Eindrapport burgerforum ‘Make My Administration’ op 3 oktober

28/9/2018

Vijftig mensen werkten mee aan het burgerforum ‘Make My Administration’ van de Federale ombudsman. Dit burgerforum bouwt verder op een enquête bij 1.000 mensen naar hun vertrouwen in en tevredenheid over de federale overheid en naar hun verwachtingen over de overheid van de toekomst.

Na het welkomstwoord van Federaal ombudsman Guido Herman licht Prof. Didier Caluwaerts (VUB en methodoloog van de G1000) het rapport toe. Burgers overhandigen het rapport aan ambtenaren en politici die erover debatteren.

Woensdag 3 oktober 2018 om 14u
Halfrond van de Senaat, Leuvenseweg 7, 1000 Brussel