Scholierenparlement in de Senaat

5/5/2017

500 jongeren waren voor één dag te gast in de Senaat, de Kamer van volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement. Het was het slotmoment van het project KRAS, een rollen- en discussiespel waarbij honderden jongeren uit Vlaanderen en Brussel een jaar lang vrijwillig debatteren rond één centraal thema.

Dit project van jeugddienst Globelink wil jongeren stimuleren om zich te verdiepen in een actueel thema vanuit een mondiale invalshoek en zich daarover uit te spreken. Dit jaar was dat thema ‘bezit’. De eerste 6 bijeenkomsten van KRAS vonden op 19 verschillende locaties over heel Vlaanderen plaats. Onder de toepasselijke naam Plenum (b)XL bracht de slotdag in Brussel alle regionale groepen samen in plenaire vergadering., bevoegd voor het energiebeleid van de Europese Unie. De vergadering werd bijgewoond door parlementsleden, burgers en vertegenwoordigers van het middenveld. Na zijn uiteenzetting beantwoordde de commissaris gedurende bijna twee uur talrijke vragen.

Het thema ‘bezit’ werd belicht vanuit verschillende invalshoeken: in de Senaat werd het ecologische luik behandeld, in de Kamer het economische en in het Vlaams Parlement stond het sociale luik centraal.

Fotoreportage

Scholierenparlement in de Senaat
Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat