Herdenken is ook vooruitkijken

7/2/2017

Op 27 januari 1945 werd Auschwitz bevrijd. Vandaag kadert de 'Dag ter herdenking van de door de nazi-Duitsland gepleegde genocide' in de herinneringseducatie die de Senaat aanbiedt. Hierbij treden jonge mensen in dialoog met oud-strijders en andere oorlogsgetuigen.

Tijdens zijn plenaire vergadering van 27 januari 2017 herdacht de Senaat de slachtoffers van de Holocaust. Exact 72 jaar geleden, op 27 januari 1945, werd het grootste concentratiecomplex, Auschwitz, door de geallieerde troepen bevrijd. Enkele jaren geleden riepen de Verenigde Naties deze symbolische datum uit tot 'Internationale herdenkingsdag voor de slachtoffers van de Shoah'. In dezelfde lijn riep de Belgische regering 27 januari uit tot 'Dag ter herdenking van de door de nazi-Duitsland gepleegde genocide'.

Herinneringseducatie geeft inzicht

De Senaat hecht een bijzonder belang aan de herdenking van de oorlogen en hun slachtoffers. Het is een passend eerbetoon aan de slachtoffers zelf en allen die er nu nog de gevolgen van dragen. Het kadert ook in de herinneringseducatie. Het helpt jongeren te beseffen hoe bevoorrecht ze zijn in een democratie te leven, waarin de grondrechten en fundamentele vrijheden gewaarborgd zijn. Zo kunnen ze ook inzien dat vrede, democratie en mensenrechten fragiel en niet vanzelfsprekend zijn en dat de generaties van hun grootouders en overgrootouders er zware offers voor gebracht hebben.

Herdenken is ook meer dan terugblikken op de geschiedenis en plechtigheden bijwonen of organiseren. Het helpt om het verleden beter te begrijpen. Pas als we begrijpen welke mechanismen kunnen leiden tot geweld, oorlog of genocide, kunnen we de uitdagingen van vandaag ontcijferen en er op een gepaste manier mee omgaan. Herdenken dient ook om zichzelf in vraag te stellen en zich te bezinnen over de houding en inzet die ons tijdperk vergt.

Dialogeren om te begrijpen

Concreet sluit de Senaat zich jaarlijks aan bij de herdenking van de Wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog op 11 november en van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa op 8 mei. Telkens worden jongeren uitgenodigd. Ze wonen de officiële herdenkingsplechtigheid bij en treden nadien in debat met oud-strijders en andere oorlogsgetuigen. Zo kunnen ze samen reflecteren over de ervaringen uit die periode en de betekenis die men hieraan kan geven.