In memoriam Luc Coene, minister van Staat

Op 5 januari overleed Luc Coene, minister van Staat en oud-senator. Tijdens de plenaire vergadering van 27 januari wees Senaatsvoorzitster Christine Defraigne er in haar huldebetoon op dat Luc Coene een zeldzaam veelzijdig man was: "Hij was politicus, maar ook bankier en crisismanager. Hij was een bijzonder scherpzinnige denker, maar ook een daadkrachtig bestuurder. Hij was een zeer minzaam man, maar zijn mening verkondigde hij onverbloemd."

De voorzitster herinnerde eraan dat zijn ambtsperiode als senator niet onopgemerkt is voorbijgegaan: "Senator Coene was een aangename en correcte collega. Met zijn intellectuele gezag wist hij vaak een stempel op het beleid te drukken, ook al was hij in de Senaat steeds een lid van de oppositie."

Zij kon dan ook niet anders dan te betreuren dat "wij veel te vroeg moeten afscheid nemen van een intellectueel en verantwoordelijk staatsman die de zaken heel scherp kon verwoorden, ook tegen de zin van de politici in, en die ons land heeft verder geholpen in cruciale crisisdagen".

De voorzitster bood namens de vergadering zijn echtgenote, kinderen en familie haar welgemeende deelneming bij dit verlies aan en wenste hen veel troost en sterkte.


Volledige tekst van het huldebetoon