Colloquium “Representatieve democratie: op weg naar het eind van een model? Diagnose en remediëring”


Op dinsdag 22 september 2015 heeft de voorzitster van de Senaat, mevrouw Christine Defraigne, in het halfrond van de Senaat een colloquium georganiseerd met als titel: “Representatieve democratie: op weg naar het eind van een model? Diagnose en remediëring”. Deze studiedag, die werd voorgezeten door de professoren Min Reuchamps en Herwig Reynaert, wou de verschillende democratische mechanismen in onze maatschappij tegen het licht houden.

Het colloquium werd opgebouwd rond drie panels. Het eerste panel heeft een “diagnose” gemaakt van het representatieve model. In het tweede panel, dat de “remedies” behandelde, werden verschillende alternatieven in de vorm van participatieve democratie voorgesteld. In het derde panel, ten slotte, werd een debat gehouden tussen vertegenwoordigers van de politieke wereld, uit verschillende partijen van zowel meerderheid als oppositie.