West-Vlaanderen
Flandre occidentale


Digi-senior

Sedert 2006 loopt een project ‘Digi-senior’. Dit wordt georganiseerd door het Vrij Handels- en sportinstituut in samenwerking met het stadsbestuur. De laatstejaars informaticabeheer geven in 3 lessen basisuitleg aan senioren over de computer en over nieuwe technologieën zoals GSM, MP3, I-POD enz. Deze cursus is een smaakmaker voor senioren die geen ervaring hebben met informatica of pas heel recent een computer aangekocht hebben.

www.vhsi.be


Mantelzorg Ziekenzorg CM

Via een huisbezoek bij de mantelzorger maakt de student verpleegkundige kennis met wat Mantelzorg is. De student leert oog te hebben niet alleen voor de chronisch zieke maar ook voor de mantelzorger. De Mantelzorg geeft vanuit zijn of haar ervaring levenswijsheid door aan jongeren die in de toekomst het beroep van hulpverlener zullen uitoefenen.

www.ziekenzorg.be


Dementie uit de Schaduw

Met het project 'Dementie uit de Schaduw' wil de Woonzorgtandem contact leggen met personen met dementie en hun mantelzorgers en hen zo goed als mogelijk begeleiden en ondersteunen. Via allerlei initiatieven hopen we dementie uit de taboesfeer te halen en de negatieve beeldvorming rond de ziekte te nuanceren.

www.woonzorgtandem.be


Senior Consultants Vlaanderen

Op pensioen maar nog lang niet uitgeblust. Tussen 55 en ?? jaar oud. Deze senioren stonden vroeger aan de top van een bedrijf of een administratie. Zij hebben allen een universitaire of gelijkwaardige opleiding. Nu helpen ze kleine bedrijven en jonge ondernemers met hun jarenlange kennis, contacten en ervaring. Sommigen omdat ze het bedrijfsleven niet kunnen loslaten, de meesten omdat zij merken hoe nuttig zij nog kunnen zijn in datzelfde bedrijfsleven.

http://www.scvonline.be/index.htm