Vlaams-Brabant
Brabant flamand


OCMW Halle

Wij leveren diensten aan inwoners van Halle die nood hebben aan hulp op het vlak van huishoudelijke taken (poetsen, strijken), maaltijden, verzorging en vervoer. Daarnaast kunnen de gebruikers tevens een beroep doen op een vrijwilliger die hen gezelschap houdt bij afwezigheid van hun mantelzorger.

http://www.ocmwhalle.be/


MetamorPHose vzw

MetamorPHose vzw duidt op het bewust aanwezig zijn in de natuur en de tuin, het stimuleren van intergenerationele en interculturele ontmoetingen en de onderlinge verbondenheid en het ontwikkelen van onze persoonlijkheid als mens: "Samen Natuur Beleven".

http://vzwmetamorphose.blogspot.be/


Woonzorgcentrum Sint-Alexius Tienen

We richten ons tot alle ouderen, ook ouderen met een meervoudige en complexe fysieke en/of psychische hulpvraag.
Het woon- en zorgscentrum combineert een residentieel en thuiszorgendsteunend aanbod dat zich vertaalt in een harmonieuze samnhang van wonen, welzijn en zorg.

http://www.wzcsintalexius.be/


Zusters Annuntiaten van Heverlee

De fraterniteit van de annuntiaten bestaat uit gehuwden en ongehuwden die zich laten inspireren door de spiritualiteit van de zusters annuntiaten en die elkaars vreugden en verdriet willen delen. De leden van de fraterniteit verlangen - in eenheid met de apostolische annuntiaten - de spiritualiteit van de heilige Johanna van Frankrijk en het apostolisch charisma van pastoor De Clerck te beleven en te actualiseren in hun eigen levensstaat.

http://www.annuntiatenheverlee.be/