Oost-Vlaanderen
Flandre orientale


ZorgAndersTV

In deze reportage komt u meer te weten over hoe de software van Care Solutions de werknemers in een woonzorgcentra helpt om de kwaliteit van de dienstverlening en de zorg verder te optimaliseren. www.zorganderstv.be - contactpersoon Hilde Taillieu 0479 625 004 hilde@andersvzw.be

Jong & oud, één liefde

"Verlangen en liefde zijn de stuwkracht om ons bestaan inhoud te geven, het is de 'asem' van de samenleving. Ouderdom komt hierbij niet ter sprake, 'verlangen en liefde' zijn geen kwestie van leeftijd."

The Courage To Grow Old en JAVI.tv trokken in 2012 de elf dorpen van Deinze in, om jong en oud te filmen en hun antwoorden op de vraag 'Jong en oud, één verlangen, één liefde" vast te leggen. Met dit project wilden we een getuigenis laten zien van jong en oud in Deinze in de 21ste eeuw. De interviews bieden portretten waarin meningen en ervaringen van jong en oud tegenover elkaar staan, elkaar aanvullen en aanzetten tot nadenken over leeftijd.

http://www.jongenoudindeinze.be/


Wijsheid verjaart niet

ntergenerationele projecten zijn doelbewust georganiseerde activiteiten die contacten tussen niet-verwante ouderen en jongeren tot stand brengen. Het zijn projecten die gedurende langere tijd plaatsvinden en die voordelen met zich meebrengen voor beide leeftijdsgroepen. Ze worden gekenmerkt door reciprociteit en het gebruik van het sociaal kapitaal van de deelnemers. Ze zijn gebaseerd op de gedachte dat omwille van de verschillen tussen de generaties een wederzijds interessante interactie kan ontstaan.

http://www.wijsheidverjaartniet.be/


Haagwinde

Het Woon- en Zorgcentrum HAAGWINDE wil aan fysisch, mentaal en sociaal zorgbehoevende bejaarden, ongeacht hun godsdienstige, filosofische of politieke overtuiging, en ongeacht hun graad van zorgbehoevendheid een menswaardige opvang en een thuisvervangende woonsituatie aanbieden met eerbied voor ieders privacy.

http://www.haagwinde.be/