Limburg
Limbourg


Lerend Netwerk ‘Actief ouder worden’

Je bent beroepskracht of vrijwilliger en dagelijks bezig met het vinden en begeleiden van vrijwilligers voor je organisatie. En dat vind je boeiend maar soms ook vermoeiend? Doe dan mee met het Lerend Netwerk 'Actief ouder worden'. Je maakt er kennis met een nieuwe manier om vrijwilligers te vinden en te verbinden: de waarderende benadering, the appreciative inquiry. Het is een positieve manier die bovendien energie geeft en dynamiek opwekt.

http://actiefouderworden.zinzet.be/

Samen Inburgeren

Samen Inburgeren is de naam van een Vlaams model van inburgeringscoaching, waarbij vrijwilligers zich engageren om inburgeraars te ondersteunen bij hun inburgeringsproces, want inburgeren doen we samen.

http://www.sameninburgeren.be/


De Saenhoeve

Speelpleinwerking De Saenhoeve wil in eerste instantie een zinvolle vrijetijdsbesteding tijdens de schoolvakantie aanbieden. Hiertoe heeft zij een speelplein ingericht en stimuleert zij dagelijks 50 animatoren (100 tijdens een hele werking) om actief met kinderen te spelen.

http://www.saenhoeve.be/


Taal is van iedereen! Boekbaby's in Limburg

In het kader van “Taal is van iedereen!” werkt de provincie aan de implementatie van “Boekbaby’s” in Limburg. Alle samenwerkende partners engageren zich om de taalontwikkeling van de allerjongsten op het voorschoolse domein en in de privé-sfeer te stimuleren en de lokale samenwerking tussen de betrokken diensten te verstevigen.

http://www.limburg.be/Boekbabysinlimburg