Antwerpen
Anvers


Jong van h’art

Begonnen als een tweewekelijkse bijeenkomst van kinderen en ouderen, uitgegroeid tot ‘kunst’ leren kennen en creatief bezig zijn, zo ontstond ons project in 2007. We nodigden echte kunstenaars uit en creëerden met hen onze eigen kunstwerkjes. 2 x Per jaar gingen we op museumbezoek met de ouderen en de kindjes . Dat doen we nog steeds trouwens. We bezochten oa het MAS, KMSKAntwerpen, Middelheim openluchtmuseum, foto en modemuseum,… Elk jaar kiezen we een deelthema zoals, beeldende kunst, mode, theater,…

De warmte en openheid die uitgaat van de kleutertjes enerzijds en de ouderen anderzijds maken hen bijzonder vatbaar voor talrijke kunstvormen, hoe bescheiden ook. We trachten liefdevolle stimulansen te geven om spontaan te zijn, te volharden en te groeien naar elkaar en naar een tastbaar inzicht in hun eigen kunnen.

Zo wordt in ons WZC De Regenboog kunst levenskunst.

http://www.wzcderegenboog.be/


Huis Perrekes

Wanneer je een huis binnenkomt hoor je mensen zingen, hoor je het ritme van voetstappen, de melodie van gesprekken. Muziek hoort er bij het leven van elke dag. Het muzikale geheugen blijft langer intact dan het gewone kennisgeheugen. Dit biedt mogelijkheden.

Waar taal vervaagt, spreekt muziek. Zo draagt de muziek herinneringen die mensen met elkaar verbindt. Door, dankzij, met en in de muziek kunnen betekenisvolle momenten ontstaan. Muziek nodigt uit om samen te zingen, te luisteren, te dansen, te delen.

Tijdens individuele muziektherapeutische sessies kan muziek opnieuw houvast bieden. Samen en door middel van de muziek treedt men in communicatie. De innerlijke belevingswereld wordt verkend en als het ware verklankt. Het rouwproces kan zo gedragen, gedeeld en doorwerkt worden op een non-verbaal niveau. De woorden voorbij.

http://www.perrekes.be/


De Zavel

De Zavel is gespecialiseerd in de opvang en begeleiding van personen met gestabiliseerde psychiatrische ziektebeelden of met niet aangeboren hersenaandoeningen.

Wij bieden een degelijke en veilige huisvesting en een integrale verzorgingsaanpak. Hierbij komen alle aspecten aan bod: verpleegkundige zorg, kiné, ergo, animatie- en ontspanningsactiviteiten naar ieders mogelijkheden en belangstelling. Bij ziekte hoeft u niet noodzakelijk naar een ziekenhuis. Er is voldoende vakkundig personeel ter beschikking. Mocht een opname toch nodig zijn, kan u, zodra het acute van de toestand verbeterd is, altijd terug in ons huis terecht.

http://www.goudblomme.be/de-zavel/


OCMW Heist-op-den-Berg

Het OCMW biedt financiële en materiële hulp, staat in voor psychologische en sociale begeleiding, budgetbeheer en heeft eveneens een waaier van diensten en opvang voor bejaarden en kinderen. De dienstverlening wordt voortdurend aangepast aan nieuwe behoeften. Het OCMW kan dan ook op vele terreinen helpen.

http://ocmw-heist-op-den-berg.be