Vrijdag 15 oktober 2010

Colloquium 'Armoedebestrijding'


Op 15 oktober 2010 (van 9u00 tot 13u00) organiseert de werkgroep ‘ATD Vierde Wereld, Sociale inclusie’ zijn jaarlijks colloquium over armoedebestrijding onder het voorzitterschap van de senatoren Olga Zrihen (PS) en Cindy Franssen (CD&V).

Het colloquium wordt georganiseerd in samenwerking met de NGO ATD Vierde Wereld, het Steunpunt tot bestrijding van armoede, het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding, het Centrum Puerto/CAW Archipel, SMES-B Santé mentale et Exclusion sociale, het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling en Welzijnszorg. Het gaat door in de Congreszaal van het Huis der Parlementsleden (Leuvenseweg 21).

Het colloquium past in het kader van het Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en valt samen met het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.


Foto's

Gedetailleerd programma op de website : www.armoedecolloquium.beVoor meer informatie : Communicatiedienst van de Senaat :