Dinsdag 10 maart 2009

Receptie van de Interparlementaire Unie (IPU)Senator Sabine de Bethune, Voorzitter van de Belgische IPU-groep, en de voorzitters van de IPU-secties ontvingen op 10 maart 2009 de 95 ambassadeurs van de landen waarmee het Federaal parlement bilaterale secties heeft.


Communicatiedienst van de Senaat :