Woensdag 9 januari 2008

Uitreiking van de Odisseaprijs 2007 in aanwezigheid van Dirk Frimout


Woensdag 9 januari 2007 werd de Odisseiaprijs 2007 uitgereikt in de Senaat. Laureaat werd Kristof Buytaert van de Universiteit Antwerpen. Zijn licentieverhandeling ging over het 'space adaptation syndrom', namelijk het evenwichtsprobleem bij ruimtevluchten. Hij heeft het medische probleem in fysica-termen vertaald.

De prijs gaat jaarlijks naar een Belgische student die een eindwerk maakt over de ruimte. Met de prijs van 8.000 euro kan de student een stage volbrengen in een bedrijf of Europese organisatie uit de ruimtevaartsector.

Senaatsvoorzitter Armand De Decker mocht ook Dirk Frimout verwelkomen. Hij is onze eerste astronaut en de voorzitter van het Odisseacomité.

Voorzitter De Decker sprak de hoop uit dat jonge mensen meer aangetrokken zouden worden tot wetenschappelijke opleidingen en dat er een stop komt op de 'brain-drain'.Voor meer informatie : Communicatiedienst van de Senaat :