Donderdag 12 juli 2007 om 14.30 uur

Eedaflegging van de gecoöpteerde senatoren

Op donderdag 12 juli 2007 om 14:30 uur leggen de gecoopteerde senatoren hun eed af in de plenaire vergadering van de Senaat na het onderzoek van hun geloofsbrieven. Na de eedaflegging wordt het Bureau van de Senaat benoemd (Voorzitter, Ondervoorzitters, Quaestoren, Fractievoorzitters).

Dit zijn de 10 (6 Nederlandstalige en 4 Franstalige) gecoöpteerde senatoren :

cdH :

  • Georges Dallemagne

CD&V/N-VA :

  • Dirk Claes
  • Els Schelfhout

Vlaams Belang :

  • Freddy Van Gaever

MR :

  • Jacques Brotchi

PS :

  • Christiane Vienne

Open VLD :

  • Filip Anthuenis
  • Martine Taelman

SP.A-Spirit :

  • Guy Swennen

ECOLO :

  • Carine Russo

Voor meer informatie : Communicatiedienst van de Senaat :