Federale verkiezingen 2007

Bijeenroeping van de Senaat

Op donderdag 28 juni 2007 leggen de rechtstreeks verkozen senatoren de eed af .

De gemeenschapssenatoren leggen hun eed af op donderdag 5 juli 2007 en een week later, op donderdag 12 juli 2007, is het de beurt aan de gecoöpteerde senatoren.

Die dag zal de Senaat volledig samengesteld zijn.


Voor meer informatie : Communicatiedienst van de Senaat :