Vrijdag 23 maart 2007

Jongeren Water Forum

Tijdens het Forum voor Jongeren gingen Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige jongeren het debat aan met de senatoren en een aantal deskundigen.

Onderwerpen waren: verwoestijning (waterschaarste), overstromingen (wateroverlast), gebrek aan kansen, gezondheid, verstedelijking, landbouw en conflicten.

Sneuveltekst voor het debat was de resolutie "toegang tot water voor iedereen" van de Kamer, die werd omgezet in een "Voorstel van Resolutie" voor de jongeren. Groepjes tot 15 leerlingen uit het vierde en vijfde jaar uit alle richtingen van het secundair hebben over de tekst gedebateerd.

In de namiddag traden de jongeren in het halfrond in debat met de senatoren Pierre Galand (PS), Lionel Vandenberghe (sp.a-Spirit), Berni Collas (MR), Margriet Hermans (VLD), Clotilde Nyssens (cdH) en Sabine de Bethune (CD&V) en kamerlid Zoë Genot (Ecolo) over deze amendementen. De voorstellen die zij hebben aangenomen gaan naar de Kamer, de Senaat, de Gewesten, de Gemeenschappen, allerlei belangenorganisaties en zoveel mogelijk jongeren.

Eregast tijdens het debat was Z.K.H. Prins Laurent. Op het einde van het debat sprak de Prins, in zijn hoedanigheid van voorzitter van het KINT, de jongeren toe.

Aansluitend bezocht hij samen met fotograaf Dieter Telemans, Senaatsvoorzitter Lizin en jongeren uit Mali en Marokko de fototentoonstelling Troubled Waters


Voor meer informatie : Communicatiedienst van de Senaat :