Donderdag 1 februari 2007

Artsenorde en terugbetaling advocatenkosten in plenaire Senaatsvergadering


Vandaag debatteert de Senaat over de oprichting van een Hoge raad voor deontologie van de gezondheidszorgberoepen, ook wanneer die beroepen niet beschikken over een eigen orde. Bovendien willen heel wat senatoren de principes vastleggen voor de werking van de verschillende orden. Nu zoveel vrouwen het beroep uitoefenen, zou de Orde van Geneesheren tenslotte een Orde van Artsen moeten worden.

Nogal wat mensen die denken dat hun rechten geschonden zijn, stappen niet naar de rechtbank uit vrees voor hoge kosten. Na enkele recente vonnissen en arresten is er ook onduidelijkheid gerezen of de partij die een proces wint, de kosten van zijn advocaat kan doorrekenen aan de tegenpartij. Via de 'rechtsplegingsvergoeding', een forfaitaire vergoeding die de verliezende partij betaalt voor de advocatenkosten van de winnende partij, willen de senatoren vermijden dat betwisting ontstaat over de advocatenkosten. Binnen de grenzen van een barema zou de rechter kunnen moduleren hoeveel die rechtsplegingsvergoeding bedraagt. Zo kan hij rekening houden met de financiële draagkracht van de verliezende partij, de complexiteit van de zaak, de vooraf contractueel bepaalde vergoedingen en de redelijkheid.Voor meer informatie : Communicatiedienst van de Senaat :