Dinsdag 16 januari 2007

Persvoorstelling

Platform Democratie en Burgerzin

De Senaat maakt mensen wegwijs in de verschillende initiatieven rond burgerzin

"Wij zijn allemaal geschokt door wat de jongste jaren in onze samenleving gebeurt. We weten dat er een fundamenteel gebrek is aan burgerzin. Sommigen zijn vergeten wat totalitaire regimes kunnen teweegbrengen. We mogen niet vergeten wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Ook de jonge mensen moeten zich daarvan bewust worden. Daarom vinden we dat er in de Senaat een steunpunt moet zijn waar mensen informatie kunnen krijgen om activiteiten rond burgerzin te organiseren."

Zo verwoordde onlangs senator Jeannine LEDUC (VLD), Voorzitter van het College van Quaestoren, de nood aan de oprichting van een informatiepunt over burgerschap voor jongeren, leerkrachten en belangstellenden.

Daarom werd in de Senaat het Platform Burgerschap - Democratie opgericht dat de verschillende initiatieven rond burgerschap in ons land samenbundelt en hierover informatie uitwisselt.


website : http://democratie.senaat.be

foto's van de persvoorstellingVoor meer informatie : Communicatiedienst van de Senaat :