Maandag 15 januari 2007 om 11 uur in zaal Q van de Senaat

Persvoorstelling cahier van de Senaat over de Grondwet


Het tweede nummer van de Cahiers van de Senaat handelt volledig over de Grondwet, over zijn verleden, heden en toekomst.

Het boek bevat de bijdragen van verschillende leden van de Senaatscommissie Institutionele aangelegenheden, waaronder Senaatsvoorzitter Lizin (PS), de senatoren Hugo Vandenberghe (CD&V), Patrik Vankrunkelsven (VLD), Francis Delpérée (cdH), Clotilde Nyssens (cdH), Berni Collas (MR) en Christian Brotcorne (cdH).

Zij nodigen de pers dan ook uit op de voorstelling van dit cahier van de Senaat dat wordt uitgegeven in samenwerking met Bruylant en spreken af op maandag 15 januari 2007 om 11 uur in zaal Q van de Senaat (ingang via de Leuvenseweg 7 te 1000 Brussel).

Het cahier bevat de bijdragen van academici en politici aan de studiedag over De Grondwet: verleden, heden en toekomst, die op 4 oktober 2005 in de Senaat werd gehouden ter gelegenheid van de viering van de 175ste verjaardag van de onafhankelijkheid van België en van 25 jaar federalisme.

De bijdragen zijn gebundeld rond twee thema’s :

  1. In het eerste gedeelte, onder de noemer De Belgische Grondwet en de Europese Grondwet, gaan Europadeskundigen in op het ontwerp van Europese Grondwet, de redenen waarom dit ontwerp in Frankrijk en Nederland werd verworpen, en mogelijke uitwegen uit de impasse.
  2. Voor het tweede thema Grondwettelijke actualia en perspectieven wordt de grondtoon gezet met een rechtstheoretische bijdrage over het begrip constitutionalisme. Vervolgens nemen een aantal Belgische staatsrechtsgeleerden een topic uit het Belgisch grondwettelijk recht onder de loep, die hen na aan het hart ligt en waarmee ze rechtstreeks inspelen op de politieke en juridische actualiteit.

Het boek bevat voorts ook de reacties van een aantal senatoren, alsook de conclusies over het voorwerp en het nut van de Grondwet.

foto's van de persvoorstellingVoor meer informatie : Communicatiedienst van de Senaat :