Dinsdag 19 december 2006

Senaat reikt ruimtevaartprijs ODISSEA uit aan student ULg, Charles HANOT

Uit 5 studenten selecteerde de jury olv Dirk Frimout een laureaat


De prijs werd op dinsdag 18 december 2006 door Senaatsvoorzitter LIZIN uitgereikt aan een laatstejaarsstudent van een universiteit of hogeschool, die een thesis of studie heeft gemaakt rond ruimtevaart in de breedste betekenis van het woord.

De jury koos voor Charles HANOT, student aan de Universiteit Luik, voor zijn scriptie over "Investigation of a down scoped version of the Darwin mission"

De prijs bestaat uit een beurs van 8.000 Euro voor een verblijf in Europa in een ruimtevaartorganisatie of -bedrijf. Via deze prijs wil de Senaat de interesse wekken van de jongeren voor wetenschap in het algemeen en ruimtevaart in het bijzonder. De prijs wordt gefinancierd door de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, de heer Marc Verwilghen.Communicatiedienst van de Belgische Senaat:

Patrick Peremans - 02/501.73.37 of 0477/79.79.01
Thibaut Cardon - 02/501.74.24 of 0473/47.48.58